Παρατυπίες Αρχαιρεσιών στην ΣΚΟΕ καταγγέλει ο ΑΟΡ

Παρατυπίες στη διαδικασία αρχαιρεσιών για τις Επιτροπές της Πρακτικής Σκοποβολής (ΕΤΕΠΣ) καταγγέλλει με επιστολή του στη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδας ο Αθλητικός Όμιλος Ραβδωτών.

«Αξιότιμοι Κύριοι, Με μεγάλη θλίψη και έντονο προβληματισμό́ σε σχέση με την διαδικασία, που ακολουθείται από́ την Ομοσπονδία, ως προς τις επικείμενες αρχαιρεσίες στις 13-03-2021, για την εκλογή́ και συγκρότηση της ΕΤΕΠΣ, αναγκαζόμαστε να θέσουμε υπόψη σας τα εξής:

1.Πέρα από́ τα πλείστα όσα αυθαίρετα, παράνομα και προφανώς εκτός πλαισίου του αθλητικού νόμου (2725/1999 ως ρητά έχει τροποποιηθεί με το ν. 4760/2020) έχουν γίνει μέχρι στιγμής, σχετικά με τις αρχαιρεσίες (ενδεικτικά αναφέρουμε:

α) την μη έγκαιρη πρόσκληση για τη ΓΣ, προ 45 ημερών

β) τη συμμετοχή σωματείων, που δεν έχουν ενταχθεί στο μητρώο της ΓΓΑ και συνεπώς ρητά στερούνται δικαιώματος συμμετοχής στη ΓΣ

γ) την πρωτάκουστη ερμηνεία που αυθαίρετα δώσατε ότι η διαδικασία της ΓΣ για την ΕΤΕΠΣ δήθεν δεν υπάγεται στον αθλητικό νόμο -σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης- και άλλες τέτοιες γραφικότητες), δεν αντιλέξαμε θεσμικά και νομικά, ως έχουμε δικαίωμα, πρωτίστως για να μην προκληθεί ένταση.

2.Τις τελευταίες ώρες όμως προχωρήσατε σε νέες ακραίες και αυθαίρετες πράξεις, αφού σε νέο κατάλογο, που αναρτήσατε σχετικά με τους αντιπροσώπους των σωματείων, που θα συμμετάσχουν στις εκλογές, αφενός μεν, οι κατάλογοι είναι διαφορετικοί, (αυτός που αναρτήσατε σήμερα σε σχέση με αυτόν που αναρτήσατε την Παρασκευή) χωρίς να γνωρίζουμε τα κριτήρια αφαίρεσης των σωματείων, αφετέρου δε, και πάλι συμμετέχουν σωματεία, που δεν έχουν δικαίωμα, λόγω της μη ένταξής τους στο αθλητικό μητρώο.

3.Κάθε σύλλογος, που εντάχθηκε στο ηλεκτρονικό μητρώο, κατανάλωσε σημαντικό κεφάλαιο, χρηματικό, πνευματικό και ηθικό, όπως και πόρους, προκειμένου να είναι απόλυτα σωστός και σύμφωνος με τη νομιμότητα.

Αποτελεί ακραία πρόκληση λοιπόν, παράνομα και αντίθετα από ρητές και αδιαμφισβήτητες διατάξεις νόμου, να συμμετέχουν σε Γενική Συνέλευση αθλητικής ομοσπονδίας και σύλλογοι που δεν εντάχθηκαν στο μητρώο, που πρόκειται να εκλέξει καταστατικό όργανο.

Οι γραφικοί – το λιγότερο – ισχυρισμοί και ερμηνείες περί δήθεν συμβουλευτικής επιτροπής και όχι οργάνου διοίκησης, είναι εκτός νομικής και λογικής πραγματικότητας, αφού αντιβαίνουν ρητά στο νόμο, που και μαθητής Δημοτικού μπορεί να τον κατανοήσει, αλλά και γιατί ο πρόεδρος της ΕΤΕΠΣ συμμετέχει στο ΔΣ της ΣΚΟΕ, με δικαίωμα ψήφου.

4.Οι προαναφερόμενες παλινωδίες εμφανίζονται σε όλα τα έγγραφά σας, αφού από τη μία υποστηρίζετε ότι στις εκλογές για την ΕΤΕΠΣ δεν εφαρμόζεται ο αθλητικός νόμος, αλλά την ίδια στιγμή μας κοινοποιείτε συνεχώς διαφορετικά έγγραφα (άλλοι κατάλογοι ανά δύο ημέρες), λανθασμένα στοιχεία σε υποψήφιο του σωματείου μας, αλλά και αντίστοιχα (έγγραφα) για την ηλεκτρονική ψηφοφορία κλπ, όπου εμμέσως πλην σαφώς αναγνωρίζετε ότι ισχύουν οι διατάξεις, περί ηλεκτρονικού μητρώου, τριμελούς εφορευτικής επιτροπής αποτελούμενη από δικηγόρους κλπ.

5.Μετά από όλα αυτά λοιπόν, σας καλούμε έστω και την ύστατη στιγμή, να εκδώσετε έναν ορθό κατάλογο συμμετεχόντων σωματείων, που να είναι ενταγμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο και να γίνουν οι ηλεκτρονικές αρχαιρεσίες, όπως αναγκασμένοι είμαστε από την κατάσταση που βιώνει η κοινωνία μας σήμερα, σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος.

Παρακαλούμε θερμά, όπως μη θυσιάσετε τη νομιμότητα και τον κόπο πλείστων όσων συλλόγων, στο βωμό της όποιας εκλογικής σκοπιμότητας».

Comments are closed.